Mar

Mijn eerste dag als Praktikant begint bij Mohamed, een van de gebiedsmakelaars van het stadsdeel Nieuw West. Zijn wijk omvat Overtoomse Veld Noord, waar ook Bureau Postjesweg gevestigd is. Mohamed is oor en mond van de gemeente en luistert naar de buren die concrete verbeteringen voor de leefbaarheid van hun wijk voorstellen, maar nog niet de weg weten te vinden naar de juiste afdeling binnen het stadsdeelbestuur. Zijn takenpakket is zeer complex, van veiligheid en jeugdcriminaliteit in de buurt, tot de armoede problematiek, ongediertebestrijding en afval overlast. Maar ook positieve dingen zoals meer groen in de wijk, betere speeltuinen en het aanbod van culturele activiteiten voor jongeren en ouderen. Zo krijg ik langzamerhand inzicht in zijn werk, dat veeleisend en divers is. Hij zorgt er ook voor, dat de verschillende afdelingen van de gemeente door zijn toedoen nauwer samenwerken en problemen meer oplossingsgericht aanpakken.
Ik vraag Mohamed of hij geïnteresseerd is in kunst, maar hij reageert een beetje terughoudend: “Eigenlijk niet echt”. Wél boeit hem fotografie, het liefst modefotografie. Hij was jarenlang als fotograaf actief, maar wil daar liever niet over praten, want hij heeft als jonge vader voor een financieel zekere toekomst gekozen als ambtenaar bij de gemeente. Toch laat hij mij wat werk van zichzelf zien van Marokkaanse catwalk evenementen en ik ben onder de indruk van de kwaliteit van de foto’s! Hij vertelt dat hij in zijn jonge jaren een professionele fotograaf was en ik constateer, dat diep in zijn hart nog steeds de fotograaf van weleer sluimert. Ik moedig hem aan, zijn passie naar boven te halen en te kijken, wat het met hem doet… wellicht wil hij bijdragen aan mijn visueel verslag als Praktikant?

Close