Apr

Na een langere pauze ben ik blij om Mohamed eindelijk weer te zien in het kantoor van het Wijkpraktijk Team aan het Mondriaanplein. Vandaag wil ik meer komen te weten over zijn dagelijks werk in de wijk. Maar in plaats daarvan komen we te praten over het verloop van Ramadan, met in het begin nog de avondklok als eind van het vasten breken na zonondergang voor grotere gezinnen. Men vreesde weer onrust in de wijk, toch het tegendeel is het geval. De Iftar-momenten blijven vreedzaam en men viert het in kleine kring met de familie.
Zeer interessant was onze discussie over het verbod van afbeeldingen van de profeet en de mens in vorm van beelden en schilderijen. Want in de chat van het Wijkpraktijk Team circuleert een reeks foto’s gepost van moslimvrouwen, die voedselpakketten samenstellen voor buren, die het niet zo breed hebben. Op alle foto’s zijn de hoofden niet te zien. Ik dacht eerst dat het ‘slecht gemaakte foto’s’ waren, maar nee, ze zijn expres zo genomen om het werk van de vrouwen te laten zien en toch het verbod van afbeeldingen te respecteren.
Moet je als kunstenaar, die figuurlijk werk in de openbare ruimte wil realiseren rekening houden met zulke religieuze wetten?

Opeens kwam wijkagent Patrick binnen lopen en wij hebben het over die ooit meest gevaarlijke straat van Amsterdam, de Piet Mondriaanstraat, waar wij nu aan het vergaderen zijn! Patrick is allang blij, dat het grootste probleem van deze straat tegenwoordig de hondenpoep is en moet er hartelijk over lachen. Wel wonen rond het Mondriaanplein nogal leden van de TOP600 groep, die wellicht op andere plekken in de stad actief zijn.
Als het concreet gaat over de veiligheid op straat en de armoedebestrijding hebben de twee nogal wat te vertellen, maar de gevoelige informatie hierover blijft uiteraard vertrouwelijk en wordt niet met mij gedeeld.
Nog blijer maakt Patrick mij met de opmerking, als er nu toch een kunstenaar in de groep zit, waarom de gemeente niet gretig daarvan gebruik maakt bij de integrale aanpak ter verbetering van de leefbaarheid van de Knijtijzerbuurt en kunst erbij betrekt! Hij houdt namelijk van kunst. Patrick is nu al de leukste wijkagent van het jaar. Mijn volgende afspraak met Mohamed is pas over twee weken in verband met het Suikerfeest. Dan lopen wij de wijk in…

Foto: Mohamed Azahaf, Piet Mondriaanplein

Close