Apr
DE PRAKTIKANT #12

Mijn alternatief kwam onverwacht door de kennismaking met Larissa Korporaal, die als bewoonster van Nieuw West in haar eentje het initiatief heeft genomen om een bijdrage te leveren aan een schone buurt: heel concreet aan het schoonmaken van de straten en pleinen in onze wijk. Voor “Samen voor een Schone Wijk” kreeg Larissa reeds ontzettend veel ondersteuning door buurtgenoten, die massaal op haar project hebben gestemd in het kader van het buurtbudget Nieuw-West. Larissa heeft Bureau Postjesweg benaderd, om haar organisatorisch bij het uitvoeren van haar plannen te ondersteunen. Met blijheid heeft ze mijn voorstel omarmd om haar als Praktikant te begeleiden. Haar nogal ambitieus project houdt allereerst in, dat er een bewustwording bij de bewoners groeit, hoe vuil en verwaarloosd de openbare ruimte aan het worden is en wat wij met zijn allen kunnen doen om deze ontwikkeling tegen te gaan.

Het leuke aan de samenwerking met Larissa is, we gaan meteen aan de slag. De volgende projecten zullen we opstarten:

Green-graffiti: Green-graffiti, soms ook “reverse graffiti” genoemd, is een milieuvriendelijke en duurzame methode om in de publieke ruimte een (reclame) boodschap over te brengen aan diverse doelgroepen. Deze boodschappen voor een schoner milieu worden op markante plekken in de wijk geplaatst. Met een hogedrukreiniger worden de smerige stoeptegels met water schoon gestraald, waarbij we een sjabloon gebruiken zodat uiteindelijk de boodschap als lichte silhouet zichtbaar wordt.

Meer prullenbakken: Er is in de wijk behoefte aan meer prullenbakken op strategische plekken. Op de verschillende “snoeproutes” van scholen, op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen (winkelcentra en -straten), of waar het wat donkerder is en toezicht ontbreekt. Het idee is, dat er ludieke “hufter-proof” afvalbakken beschikbaar komen, die door schoolkinderen en jongeren beschilderd worden. Of dat er afvalbakken met herkenbare symbolen van populaire grootsteden zoals Istanboel, Casablanca of Berlijn opgesteld worden. Daarvoor is wel de officiële ondersteuning van de gemeente noodzakelijk (ik vrees een traject van aanvraag/vergunning). Ook de adoptie van de afvalbakken door winkeliers en bewoners is een optie om meer bewustzijn bij de mensen aan te wakkeren.

Uiteraard heeft Larissa heeft nog meer voorstellen ingediend, maar hier kom ik later op terug. Er is nu al genoeg werk aan de winkel.

 

 

 

 

Close