May

Mohamed nodigt mij uit, om met hem door zijn buurt te wandelen.
Ik zie de enorme stedelijke veranderingen door zijn ogen; dat het openbreken van de hechte gemeenschappen niet alleen een negatief effect heeft op de samenleving, maar ook kansen biedt voor positieve veranderingen van de leefomgeving. Meerdere keren beaamt hij dat dit meer veiligheid op straat met zich meebrengt. In bijzonder de pleinen zijn zeer kwetsbaar door het gebruik van diverse doelgroepen bij dag en nacht. Overdag vermaken zich de moeders met hun kinderen in de speeltuinen en sportvoorzieningen, s ’avonds nemen de jongeren het plein over en laten vuil achter, dat de volgende ochtend de meeste ouders en gebruikers van het plein een doorn in het oog is. De Mondriaanstraat en het plein hebben een opmerkelijke geschiedenis als een van de meest beruchte plekken in Amsterdam, o.a. door het toedoen van de zogenaamde «Piet Mondriaan groep». Met Mohammed praat ik desondanks vooral over gebeurtenissen van meer dan 10 jaar geleden, hoewel wel mijn onderzoek over deze buurt nogal pittige verhalen van de afgelopen tijd naar voren heeft gebracht … des te meer respect heb ik voor alle straatwerkers, gebiedsmakelaars en coördinatoren, alle buurtvaders en -moeders, vuilnismannen, wijkagenten en alle anderen mensen, die er dagelijks werk van maken, om deze wijk leefbaarder te maken.

Foto: Mohamed Azahaf, August Allebéplein

 

Close